TỰ GIỚI THIỆU

Em là lính mới mong mọi người chỉ bảo cho.
Thank nhiều lắm............

Bạn bè Tất cả

 • maxmax
 • mrsithzammrsithzam
 • vinhlapvinhlap
 • jupijupi
 • monsterrrousmonsterrrous
 • meomundenmeomunden

LƯU BÚT

 • sid87 May 21, 2011, 9:31 am
  sid87
  Thanks em :")
 • tinhanh1992 April 27, 2011, 4:08 pm
  tinhanh1992
  hic dạo này sao lười quá, không muốn làm gì hết, chán..... T (z) T
 • tinhanh1992 April 17, 2011, 1:57 am
  tinhanh1992
  sắp tới hạn nộp bài mà chưa xong gì hết, lầy thiệt rùi
Xem tất cả